Sēļu zeme Leišmalītē. 2020.gada 16. maijs. 
Izbraukšana no Kuldīgas 6.00, Saldus 6.50, Dobeles 7.35, Jelgavas 8.10
Subate atrodas uz viena no senākajiem Sēlijas tirgus ceļiem. Tā ir otrā Latvijas mazākā pilsētiņa, kas atrodas uz diviem uzkalniem, bet lejā kā upe cauri visai pilsētai 5 km garumā vijas Subates Mazais un Subates Lielais ezers, kas piešķīruši pilsētai Latvijai neierastus skatus. Iepazīsim pilsētas savdabīgo koka arhitektūru, uzzināsim, ko nozīmē saulīšu ornaments logu dekoru apdarē un kāpēc te bija svarīgi lieveņi pie mājām. Aplūkosim bijušo fotodarbnīcu, pie kuras filmēta «Pilsēta pie upes», Kārļa Ulmaņa ozolu birzīti……
Bagātīgas pusdienas sēļu gaumē baudīsim krodziņā „Mazais namiņš”.
Pilsētas centrā Tirgus laukumā atrodas Subates katoļu baznīca, kas ievērojama ar skulpturālo grupu „Golgāta”. Baznīca būvēta no laukakmeņiem un tai nav torņu. Dievnamā atrodas kokgriezums pēc slavenās Leonardo da Vinči freskas „Svētais vakarēdiens”
Par Sēlijas tradīcijām un vēsturi stāsta Sēļu muzejs. Kopīgi darbosimies, lai pagatavotu Subates lievenīšiem raksturīgu lietiņu.
Subates baznīcai ir grezns interjers ar baroka stilā veidotiem kokgriezumiem, saglabājies no 17. gs. beigām, un 1853. gadā darinātas ērģeles. Telpā brīnišķīga akustika. Skulptūrās jaušams savdabīgs baznīcas kanonizēts un tautas mākslas savijums. Baznīcā atrodas bagātīgi ornamentēts un skulptūrām rotāts kokgriezumu ansamblis, baznīcas būvniecības laika altāris, kancele un biktssols, kā arī 17.-18.gs. mākslas darbi un 1682. gadā liets zvans.
Eglaine izveidojusies uz Lašu muižas zemes. Te 1714. gada 27. augustā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders - vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs, valodnieks, saukts arī par Veco Stenderu. Turpat tuvumā paslēpušies pilskalni Melnaiskalns, Lapsukalns, Kazimirvāles muiža un ezers. 1970. gadā Kazimirvāles muižā tika uzņemta filma "Muižnieku ligzda
Pilskalniem sargātā Sēlijas zeme- Lašu pilskalns. Sens sēļu pilskalns, kas bijis apdzīvots no 1.gs.pr.Kristus. Mūsdienās pilskalnā redzamas bijušās Veclašu (Tīzenhauzenu) muižas ēku kompleksa drupas, sarga namiņš.
Idas Apsānes (Mēnesmeitiņas) kapavieta vecajos Lašu luterāņu kapos, ko uzskata par Raiņa apdziedātā dzejas tēla – Mēnesmeitiņas prototipu. Paies gadi, bet atkal un atkal viņš atcerēsies meiteni vizošiem matiem, sidrabainas mēnesskrēslas aizsegtu seju.
Vecajā muižā izveidota “Stendera laika klase”, Stendera laika klasē iespēja izbaudīt mācību procesu, kas raksturīgs 18. gadsimtam. Sēdēsim Stendera laika skolas solos, mācīsimies Stendera druku un burtus, iespēja ietērpties Stendera laiku apģērbā
Piemineklis ar uzrakstu: «Ceļiniek, pastāsti Lietuvai, ka mēs kritām, aizstāvēdami tēviju!» 1919.–1920. gada kaujās kritušajiem Lietuvas karavīriem, kas 1931. gadā šeit tika pārapbedīti no apkārtējiem pagastiem.
Pikniks pie dabas ar tēju un sēļu saimnieču sarūpētu cienastu. Mūs priecēs vokālais ansamblis Sonāte, ar skanīgām dziesmām.
Ceļazīmes cena: 28 euro
Ceļojuma cenā ietilpst:Transports-komfortabls autobuss ar regulējamiem sēdekļiem, kondicionētājs, pavadošā gida pakalpojumi,
Papildus izdevumi
Ekskursijas programma Subatē ar vietējo gidi, muzeju apmeklējums, pusdienas, pikniks, vokālā ansambļa Sonāte koncertiņš 13 euro
Ekskursijas programma Eglainē ar vietējo gidi, muzej programma- Vecais Stenders 4 euro